Kneppe og Kollen

19 Bekkelagskollen ble sprengt helt bort da kaiområdet ble utvidet for en del år siden. Her var det mange geologisk interessante ting som desverre gikk tapt.

Dette var opprinnelig det som ble kalt Kneppe eller Lille Bekkelaget.

 

 

•Bekkelagskollen, med Bukten på nordsiden og husene til Kneppe på sydsiden
•Solgt fra Jomfrubråten til Johannes Pederssøn, eiere fra 1854 sønnene Peder og Bernt, 1857 Bernt hele eiendommen, 1866 enken Marthe Gulbrandsdatter,  1895 byggmester Wilhelm Pløen, 1932 barna Tora, Haakon og Rolf .

.

 

Bekkelagskollen sett fra nord (på et gamelt postkort) her på nordsiden het det Bugten.

 

Her ser vi Kollen fra sydøst med Kneppe helt til venstre.

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org