Sjursøya

 

184 Sjursøya var en liten øy med flere hus. Gården Jomfrubråten strakk seg fra Lille Bekkelaget (Kneppe) i syd til ca. dagens Ekebergrestaurant i nord. Og inbefattet Kneppe, Sjursøya og Kongshavn. Første kjente eier var Christian Stockfleth.

Halvor Eriksen Asker solgte Sjursøya for 2000 rd, men han skulle bo der til han døde. Kjøper av øya var Halvor Olsen Benedicke.


Halvor Haavelsens solgte Sjursøen til Jens Christiansen Smith.
I matrikkelen av 1888 er det angitt 19 bruksnumre på Sjursøya.

 

Idylliske Sjursøya i gamle dager. Øya har vært eid av Jomfrubråten gård.

 

I 1920 ble det besluttet i bystyret å kjøpe opp eiendommene; prisen ble til sammen 1 671 244 kroner.
I februar 1921 begynte havnevesenet å rive husene
Utsprengningen av øya ble foretatt som nødsarbeide i tiden 1921 til 1934, og kostnadene med dette beløp seg til 12 082 000 kroner.
Senere kjøpte kommunen også Kneppeskjær for 30 000 kroner

Den ble sprengt flat og området gjort om til industriområde. Mye av arbeidet var nødsarbeid. Senere ble det blant annet et stort anlegg for drivsoff med lagertanker i fjellet innenfor.

 

Inngangen til de store fjellhallene som brukes til lager

 

Alt drivstoff lagres sikkert i fjellanlegget

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand