Bekkelagstunet

Skipsfartens internat

18 Dette var en tysk militærforlegning fra 1940 på Agnesjordet (etter eieren av Solbakken).

Her var det vaktstue, oppholdsrom, forlegningsbrakker og tilfluktsrom.

I dag brukes stedet av Norsk folkehjelp og bolighusene av Oslo Bymisjon.

Fra porten under krigen.

Fra den andre porten i dag.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org