Vanningstein

 

(174) Vanningsteinen som står her i dag, kommer fra Kongsveien som ble bygget i 1891.
Hester og farende folk kunne tidligere slukke tørsten fra denne vanntroa.

 

 


Foto fra 2002

 

Vanningsteinen ble i 1965 flyttet inn i skogen bak Ekeberg Camping. Her sto den i mange år.
Den ble våren 2002 satt opp her ved Ekebergveien og var da tilknyttet rent vann, hvilket den ikke var i skogen. BLF skaffet brostein og Friluftsetaten ordnet resten.

Dessverre krever dette et vedlikehold, og i dag (2013) er det kun forsøppling, igjengroing og vannrøret er fjernet.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

 

Til side 1