Svarta

 

154 Svarta, vanndam gravet ut på 1930 tallet. Her stod også tidligere bygge-beltestein nr 6 på vestsiden av vannet (fra 1878 til...).

Svarta sett fra nord mot syd

 


Dette området var i mange år (fra 1945) inngjerdet som miletært område da det lå en radiostasjon her med 3 radiomaster. I dag er området fritt tilgjengelig og Telenor har en radiomast og et anlegg som brukes sivilt.

Svarta med radiostasjonen som tyske militære bygget i 1940. Den ble i mange år brukt av norske militære.

 

 

Yngel i vannet Svarta en vårdag (frosk eller salamander)

 

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org