Ceresbryggen

15 Ceresbryggen er rester av den tidligere båttrafikk med båten Ceres som traffikerte Bekkelaget, øyene og inn til byen. Det er en naturstensbrygge fra 1860 tallet. Båten Ceres kunne legge ned skorstenen når den passerte under broen til Ormøya som ligger nær bryggen. Båttrafikken ble nedlagt i 1928.

 

Ceresbrygga med Ormsundbroen og Ormøya i bakgrunnen.

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org