Vårli

131 Vårli, var et småbruk under Ekeberg gård fra 1890. Stedet het tidligere Tempelløkka. Det var broren til stamhusbesitteren, James J. Michelsen på Ekeberg gård, som i 1895 fikk lov å sette opp hus. Han het Fridjof E. Michelsen og ble senere eier av Vårli.Det hvite huset var en låve fra Kongshavn, som ble revet og satt opp som bolighus her i 1895. Huset ligger i dag rett nord for Bekkelagshjemmet, som er bygget på denne eiendommen.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org