Simensbråten

Dette var tidligere en husmannsplass under Ryen gård. Plassen gikk over i privat eie i 1845. Rester av det gamle huset, som er påbygget en del, lå tilbaketrukket i Vårveien 4 b.
Huset sto på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige hus, og ble solgt og revet.

 

Tømmeret i stua og det litt nedsunkne taket

 

Laftingen i skillevegg, antakelig en yttervegg før påbygging

 

 

Rester av gammel tapet innerst

 

 

Fine snekkerdetaljer

 

(Huset ble revet våren 2004 uten andre protester enn fra BLF) Link til bok hvor en del stoff om stedet er med

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

Til oversiktskart