Elverhøy

105 Elverhøy deles fra Jomfrubråten den 8.02. 1878 og var på 10 mål. Tidligere adresse var Jomfrubråtveien 23 og 25. Eiendommen var inntegnet på kart første gang i 1867. Det var antakelig først en sommerbolig. Branntakst på Elverhøy i 1878, eier var da arkitekt Olaf B. T. Johnsen. Han var født i 1860 og døde i 1911.

Det ble senere solgt til restaurantør Ole Halvorsen for kr. 11.500.- O. Halvorsen hadde grisehold og salteri på Elverhøy. En del av vognhuset var nå ombygd til bolig. På eiendommen i 1901 var det våningshus på 112 m2, stall og vognhus (36 og 70 m2) og et hønsehus på 32 m2.

Vi finner i 1905 restaurantør Ole Halvorsen som drev Cafe Gimle i Kristiania og bodde på Elverhøy.
Eier i 1920 var Anton Andersen. Fra 1926 finner vi Ole G. Kirkevold som eier.
I 1934 bygget Ole G. Kirkevoll revefarm på eiendommen. Senere fikk han en bot fordi det var dårlig stell og renhold slik at naboer fikk medhold i klage på sterk lukt.


Ole G. Kirkevoll hadde 3 kuer og drev med frukthave. Han og kona hadde i tillegg forpaktet 3 mål jord på Svenskesletten som de håndspadde for å dyrke poteter og bønner. Han skrev at det antakelig ikke var noen andre i Aker som slet så mye som han og hans kone. Det var omtrent umulig å få leiet seg hest.

De fleste husene på Elverhøy ble revet i 1995 og eiendommen delt. Kirkevoll hadde en stor samling verdifulle mynter. Han hadde gjemt disse på de utroligste steder i huset. Mange av disse ble på mystisk vis borte da arvingene lette etter dem etter Kirkevolls plutselige død. Eiendommen ble delt i 2 like store deler.

Et av husene (hovedhuset) ble restaurert for en del år siden av Hans Petter Lundteppen og Birgitte Pleidrup som bodde der da.

--------------------------


Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org