Den Tyske Æreskirkegård

104 Svenskesletta husmannsplass tilhørte hovedbruket Jomfrubråten 152/1 og lå i Jomfrubråtveien (ved snuplass) nederst ved Svenskesletta som i dag ofte kalles "Hundesletta."

Den Tyske Æreskirkegård ble under krigen 1940-45  anlagt her. Den gamle bebyggelsen ble derfor revet. Selve huset på Svenskestuen ble skånet da det ble brukt av tyskerne under krigen og senere som vanlig bolighus til begynnelsen av 1950 årene. Det ble gravlagt ca. 2 800 tyske soldater her.

Dette store anlegget på 94 mål med den fantastiske beliggenhet, ble besøkt av mange høytstående tyske militære og øvrighetspersoner for å legge ned kranser.  Denne tyske kirkegården var meget upopulær etter krigen og ble flyttet til Alfaset i 1952-53.

I dag kun rester etter murtrapper og avsatser, samt den store steinmuren vest, syd og øst. Deler av denne muren var tidligere grensen mellom Meyers eiendom og Jomfrubråten/Ekeberg gårder før den ble tilpasset kirkegårdsområdet.

 

Her ser vi den Tyske Æreskirkegård på dagens Svenskeslette. Øverst på bildet er huset Midtgården.

 

Her er flere bilder fra 1940 - 45

 

Sett mot nord.

 

I våre dager etter at området med trappeanlegget er restaurert som en del av Ekebergparken, sett mot øst

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org