Bekkelaget jernbanestasjon

 

1 Bekkelaget jernbanestasjon, den ble revet i forbindelse med Bekkelagsraset i 1953 som medførte omlegging av jernbanetraseen og Mosseveien. Stasjonen lå omtrent ved dagens bomstasjon. Det ble bygget en ny stasjon der toget kommer ut av tunnelen. I dag er ikke denne stasjonen i bruk lenger.

Klikk her for å se hva materialene ble brukt til

Navnet Bekkelaget kommer fra stedet nede ved sjøen. I nyere tid har navnet Bekkelaget fått betydingen for også den øvere delen som er Bekkelagshøgda. For å skille disse brukes nå navnet Nedre Bekkelaget på det opprinnelige Bekkelaget.

Til Nedre Bekkelaget